ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานยอดเยี่ยมด้านคุณธรรม จริยธรรม

6 พ.ย. 2556

ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการลุ่มงานมาตรฐานฯ นำทีม อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงาน นิทรรศการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” โดยผลงานของ ม.ศรีปทุม ได้รับการโหวต ให้เป็นผลงานยอดเยี่ยม ครองตำแหน่ง ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และ จุฬาฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ณ.โรงแรม รามาการ์เด้นท์