คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

4 พ.ย. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน