วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

31 ต.ค. 2556

ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน