คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เปิดจัดติวเข้ม! เพื่อเป็นนักบัญชีภาษีอากร (TA)

31 ต.ค. 2556

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักบัญชีสมัครเข้าร่วมอบรมติวเข้ม ใน “โครงการอบรมติวสอบเพื่อเป็นนักบัญชีภาษีอากร” (ติวTA)  กำหนดการติว เริ่มในวันที่ 30 พ.ย.56 ถึงวันที่ 18 ม.ค.57 อบรมทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปัทมา ชั้น4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้  มีค่าใช้จ่าย ค่าติวรายวิชาละ 1,000 บาท ถ้าสมัครทั้ง 3 รายวิชาลด 10% เหลือ 2,700 บาท  และท่านสามารถเข้ารับการติวได้อีก 2 ครั้ง หลังจากติวครั้งแรก โดยคิดค่าสถานที่วิชาละ 300 บาท  ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.spu.ac.th/account/8201 หรือสอบถามโดยตรงที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร 02-579-1111 ต่อ 2374  หมายเลขโทรสาร 02-579-1111ต่อ 2375