คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

30 ต.ค. 2556

ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน