ผู้บริหารม.ศรีปทุม ร่วมน้อมถวายอาลัย สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

29 ต.ค. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน