อบรม “เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME รุ่นที่ 2”

22 ต.ค. 2556

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เชิญผู้สนใจอบรม

“เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME รุ่นที่ 2”

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  รุกหน้าเสริมสร้างศักยภาพนักบัญชี ด้วยการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของนักบัญชีไทย และส่งเสริมแนวการปฏิบัติในทางบัญชีที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ SMEs  ในโครงการการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD) รับสมัครตั้งแต่วันนี้   จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

โดยมีนี้จัดอบรมภายใต้ หัวข้อ  “เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อกับธุรกิจ SME รุ่นที่ 2”  พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ  ภาษีเงินได้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติสำหรับเรื่อง ประมาณการหนี้สินในส่วนของกรณีผลประโยชน์พนักงาน และภาษีเงินได้

เปิดอบรมในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2556   ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 ม.ศรีปทุม  สำหรับผู้สนใจ  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.spu.ac.th/account/  (ค่าอบรมหลักสูตรละ 350 บาท)

 

สนใจสำรองที่นั่งและชำระค่าสมัคร โดยโอนเงินเข้าบัญชี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน  หมายเลขบัญชี 070-2-53012-1  สอบถามโดยตรง  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร 02-579-1111 ต่อ 2374  โทรสาร 02-579-1111 ต่อ 2375 รับสมัครตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  เท่านั้น