Performing Dance & Drama ม.ศรีปทุม โชว์ศักยภาพทำละครสั้น โครงการ” Friendly Conner “

22 ต.ค. 2556

ชมรม Performing Dance & Drama Sripatum University ได้รับเกียรติจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) จัดทำละครสั้นในโครงการ Friendly Conner รู้ทัน…ไม่ท้อง แสดงแก่นักเรียนโรงเรียนนำร่อง 50 สถาบัน ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 สิ้นสุดโครงการ เดือนมกราคม 2557 โดยละครสั้นนี้แสดงให้เห็นถึงทักษะทางด้านการแสดงของสมาชิกในชมรมฯ ตอกย้ำเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ว่าคนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา คืนประโยชน์เพื่อสังคม และหวังว่าชมรมฯ จะเป็นจุดเล็ก ๆ ที่สามารถยกระดับความคิดให้แก่เยาวชนไทย 

 คลิกชม เปิดตำนาน Performing dance & drama ม.ศรีปทุม ได้ที่  http://www.spu.ac.th/news/27982