ม.ศรีปทุม ต้อนรับ ม.นอร์ทเชียงใหม่ ศึกษาดูงานหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ

18 ต.ค. 2556

อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงาน ให้การต้อนรับ อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม