กยศ.รวมใจปันโลหิตแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

14 ต.ค. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้การต้อนรับดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา ในฐานะประธานจัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวน 860,000 ซีซี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา จัดโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ศิษย์เก่ากองทุนฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก  ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดพื้นที่อำนวยความสะดวกในการจัดโครงการครั้งนี้  ณ  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีสำนักงานกองทุนเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นแม่งานในครั้งนี้