กยศ.ชวนนักศึกษา ม.ศรีปทุม รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

7 ต.ค. 2556

สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฝากประชาสัมพันธ์ คณะและหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556  เวลา 09.00-15.00 น.  ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม รับของที่ระลึก เสื้อยืด ประกาศนียบัตร และของรางวัลอีกมากมาย  นักศึกษาที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 ได้ที่ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2133