ม.ศรีปทุม จับมือ 3 องค์กรใหญ่ เพื่อร่วมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ส่งออกไทย

4 ต.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย และชมรมวิชาชีพการจัดการซัพพลายเชน ลงนามความร่วมมือร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย และพัฒนาต่อยอดในการสร้างหลักสูตรวิชาชีพทางด้านลอจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม , คุณสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย และคุณนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ประธานชมรมวิชาชีพการจัดการซัพพลายเชน ลงนามความร่วมมือ ในงานพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย และการแถลงข่าวดัชนีการส่งออก ประจำเดือน ก.ย.56 ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ ถ.ราชดำริ