“พร้อมรับประชาคมอาเซียน ปี 2558”

4 ต.ค. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร  ให้การต้อนรับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ   H.E. Dato’ Nazirah binti Hussain ท่านเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “Challenges in Education towards the Realization of ASEAN Community 2015: A View from the Neighbor – Malaysia” ระบบการศึกษาของมาเลเซีย เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทราบข้อมูล และเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้เรียนรู้ระบบการบริหารการศึกษาของประเทศมาเลเซีย และสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ในการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ณ  ห้องบอร์ดรูม  ชั้น 14  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม