“เสริมศักยภาพทางด้านบัญชี”

4 ต.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีไทย (TAFA)  และบริษัท อินทิเกรท แอคเคาท์แทนท์ จำกัด(IA) ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาคณะบัญชี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม และนางดารินทร์ หยกไพศาล นายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย และนางเครือพรรณ บุญญาภิสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท อินทิเกรท แอคเคาท์แทนท์ จำกัด(IA) เป็นผู้ลงนาม  ณ  ห้องบอร์ดรูม  ชั้น 14  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม