ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ปั้นกิจกรรม“เปิดโลกกิจกรรม” ปลุกจินตนาการนักศึกษาค้นหาตัวตนสู่โลกกว้าง

2 ต.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม 2556” ขึ้น  โดยจับมือพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ  โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีนีม่า สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น , บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทรูมูฟเอส และ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) สร้างกิจกรรมหวังปลุกจินตนาการ นักศึกษา

นายสุทัศน์พงษ์   กุลบุตร  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอนแก่น  เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษ “เปิดโลกกิจกรรม”ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี 5ชมรมที่น่าสนใจ ให้นักศึกษาได้เลือกเข้าชมรมที่ตนชื่นชอบและสนใจ  ประกอบด้วย  ชมรมวิชาการ ,ชมรมท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ,ชมรมสื่อสารมวลชน ,ชมรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์  และชมรมกีฬาและนันทนาการ

ภายในกิจกรรม แต่ละชมรมจะมีการโชว์จุดเด่นและความน่าสนใจของชมรม  เพื่อช่วยผลักดันชมรมให้เป็นที่น่าสนใจอีกทั้งเพิ่มช่องทางดึงดูดนักศึกษาที่ศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยเข้าร่วม   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯยังมีเวทีกลาง  โชว์ความสามารถพิเศษของนักศึกษา อาทิ  การเล่นดนตรี  กีฬา ต่างๆสร้างความหลากหลายให้กับงาน อีกทั้งภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น ร่วมแจกบัตรชมภาพยนตร์ เอสเอฟ ซีนีม่า สาขาเซ็นทรัล  พลาซ่า ขอนแก่นไม่จำกัดจำนวน อีกทั้งซิม  ทรูมูฟ เอส และเอไอเอส ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมทั้งแจกและแถมสินค้าให้กับบรรดานักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย  วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรมเพื่อสร้างจินตนาการในตัว นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาให้มีความสามัคคี มีน้ำใจซึ่งกันและกัน การรู้จักแบ่งบันให้แก่สังคมทั้งด้านการกีฬา การบันเทิง การศึกษา และเผยแพร่วิทยาการ และสมาชิกผู้ชมรมได้ใช้เป็นประโยชน์จากชมรมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เชิญชวน คณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆได้ ที่บริเวณอาคาร 3 ชั้น 1  โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 10.00 น. – 16.00 น. …#