สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ชนะเลิศประกวดแบบบ้าน ประเภทอาคารพาณิชย์ SCB Home Renovation Contest

1 ต.ค. 2556

ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วย นายอลงกรณ์  โพธิ์เมือง, นายสกุล  แสงแก้ว, นายธนศาสตร์  ชูสกุล และนายธีรพงษ์ รักษ์ตัว นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5   เจ้าของผลงาน“กลับบ้าน กับช่อง” คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแบบบ้าน ประเภทอาคารพาณิชย์ ในโครงการประกวดตกแต่งบ้านเก่าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม SCB Home Renovation Contest  โดยได้รับเกียรติจาก นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่