สอบถามพิธีประทานปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม ปีการศึกษา 2555

27 ก.ย. 2556

สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 ที่มีความประสงค์ต้องสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ การเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2555 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2561 2222  ติดต่อ สำนักงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น L หมายเลขภายใน  1023, 1025 และ 1116  และสำนักงานประชาสัมพันธ์  อาคาร 1 ชั้น 1  หมายเลขภายใน 1000, 1107, 1118, 1124 – 5, 1181, 1184-5  หรือส่งข้อคำถามมาได้ที่ e-mail : graduation.spu@spu.ac.th