พิธีติดเข็มประดับไท ประจำปี 2555 คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

18 ก.ย. 2556

ดร. จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประทานในพิธีติดเข็มประดับไท มอบประมวลรุ่นที่ 43 และมอบเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่นประจำปี 2555  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ครบรอบปีที่ 43 โดยมี อาจารย์ กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย และคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้องออดิทอเรี่ยม 1 อาคาร 11 ชั้น 14