เด็กนานาชาติ ศรีปทุม คว้าทุน สกอ.แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ปี 2556

18 ก.ย. 2556

ใครที่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ยากในตอนนี้เห็นทีต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่ เพราะว่าภาษานั้นไม่ได้ยากไปกว่าความพยายามไขว่ขว้าด้วยตัวเราเอง ดังเช่น นางสาววีนา ไวลี่ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ที่สามารถสอบชิงทุนพิชิตความสำเร็จ พร้อมคว้าตั๋วโควต้าไปเรียนต่อยัง University of Economics of Ho Chi Minh City (UEH)   Vietnam โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ปี 2556 ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ท่ามกลางการขับเคี่ยวการแข่งขันจากเหล่านักศึกษาจากหลายรั้วสถาบันทั่วประเทศ
นางสาววีนา ไวลี่ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ  ชั้นปีที่ 3 และเป็นนักศึกษาทุนกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล่าถึงเคล็ดลับการสอบชิงทุนในครั้งนี้ว่า “หลังจากทราบข่าวการจัดโครงการสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยครั้งนี้ ก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เริ่มจากการเตรียมตัวก็ต้องอ่านหนังสือให้เยอะๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลของแต่ละประเทศในเขตอาเซียนเราต้องศึกษาขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศนั้น ว่าเขามีวัฒธรรมอย่างไร การเป็นอยู่อย่างไร ซึ่งข้อสอบก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  หลังจากที่เราได้สอบผ่านแล้วตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้กำหนดว่าจะเลือกเรียนในประเทศไหน ซึ่งตัวดิฉันเอง ได้เลือกเรียนที่ประเทศเวียดนาม เพราะว่าชอบการเป็นอยู่ของประเทศนี้ เพราะมีทั้งการปลูกข้าว มีวิถีชีวิตที่น่าเรียนรู้ และที่สำคัญอยากที่จะเรียนรู้ด้านภาษาจากประเทศของเขา ซึ่งการไปศึกษาต่อที่ประเทศเวียดนาครั้งนี้จะเริ่มเดินทางไปตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 56  โอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทาง สกอ.ที่จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยนี้ และที่สำคัญต้องขอขอบคุณอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติที่ช่วยผลักดัน สนับสนุนและติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปสอบ ซึ่งตลอดระยะ 4 เดือน ดิฉันตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนให้เต็มที่ให้สมความยากของการสอบเข้ามาชิงทุนในครั้งนี้ และครั้งนี้ ดิฉันในฐานะนักศึกษาคนไทยคนหนึ่ง ดิฉันตั้งใจที่นำวัฒนธรรมของประเทศไทย ไปแสดงให้ประเทศเขาได้รับรู้ อาทิ ชุดประจำชาติไทย และศิลปการรำแบบไทยๆ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงประชาคมอาเซียน ในอีกไม่ช้าด้วย ค่ะ”
นางสาววีนา  เล่าย้อนถึงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมว่า  “ส่วนสาเหตุที่เลือกเรียนต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ เพราะว่าชอบด้านภาษาอยู่แล้ว และที่เลือกเรียนสาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ เพราะว่าสามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคตได้ ตอนที่เข้าไปเรียนแรกๆต้องปรับตัวเรื่องของภาษาอังกฤษอยู่บ้าง  เนื่องจากเราเป็นนักศึกษาไทยและต้องเรียนรวมกับเพื่อนๆจากหลากหลายชาติ แรกๆต้องปรับตัวมาก แต่เมื่อเรียนไปเรื่อยๆจะเริ่มพัฒนาตัวเองได้ขึ้นเอง เมื่อเราต้องใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆภาษาของเราจะพัฒนาไปเองโดยไม่รู้ตัวที่สำคัญที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ด้านภาษาที่ครบวงจร อาทิ ห้อง Lab ภาษา และสื่อการสอนด้านภาษาอีกหลายอย่าง ที่สำคัญคณาจารย์ที่นี่มีส่วนผลักดันให้นักศึกษาจากคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาทำให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและสนทนาด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ กับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ค่ะ”
นักศึกษาคนเก่งจากวิทยาลัยนานาชาติ ได้เล่าถึงประสบการณ์ เพิ่มเติมอีกว่า “นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วดิฉันก็ยังเป็นนักศึกษาทุนด้านกิจกรรม ประจำปี 2554 และเป็นประธานนักศึกษา USR ปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ และเป็นAmbassador ด้วยค่ะ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่มีทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือ USR  ดิฉันจะร่วมทำกิจกรรมนี้เยอะมาก โดยจะมีน้องๆนักศึกษาในชมรม URS ได้สละเวลาทำประโยชน์เพื่อสังคมในการช่วยเหลือชุมชนในชนบท การออกค่ายอาสาต่างๆมากมาย  ถึงแม้เราจะทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยหลายอย่าง แต่เรื่องของการเรียนก็ไม่ให้เสียเช่นกัน  ซึ่งเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ประมาณ 3.8 กว่าๆ  ซึ่งดิฉันจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมช่วงหลักเลิกเรียนเป็นหลัก แต่ถ้าจำเป็นจริงๆที่จะต้องขาดเรียนก็จะมาตามงานและทำงานส่งอาจารย์ในภายหลังค่ะ” นางสาววีนา  กล่าวปิดท้าย
ทั้งนี้ ตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้สนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาให้กับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรทุกหลักสูตรจะมุ่งเน้นต้องมีการเรียนรู้ด้านภาษาบรรจุอยู่ในหลักสูตรด้วย เพราะว่าทุกวันนี้การส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจภาษาก่อนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  เพราะทุกแขนงสาขาวิชาชีพ จำเป็นต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร เช่นเดียวกับนักศึกษาที่จบออกไปทำงานจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ และสามารถเป็นที่ยอมรับขององค์กรในระดับนานาประเทศ และระดับนานาชาติต่อไปได้ ซึ่งก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมกันนับถอยหลังที่จะก้าวเข้าสู่ยุค AEC หรือประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในแต่ละประเทศ เขตอาเซียนย่อมต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคแห่งอนาคตอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงเป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาเอกชนที่พร้อมรองรับและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในไม่ช้านี้ต่อไป