โฆษณา นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม กวาด 3รางวัล“เอปสันท้าชนทุกแก๊งค์แท็งค์เถื่อน”

18 ก.ย. 2556

 

ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา ชั้นปีที่3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ รางวัลชมเชย จากทั้งหมด 17 ทีมสุดท้าย 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการประกวดโครงการ “เอปสันท้าชนทุกแก๊งค์แท็งค์เถื่อน” รณรงค์เยาวชนเลิกใช้สินค้าเครื่องพิมพ์ติดแท็งค์เถื่อน จัดโดย เอปสันประเทศไทย ณ โรงภาพยนตร์ SF world cinema เซ็นทรัลเวิรด์