“ผลงานนศ. ได้ร่วมแสดงในเวทีระดับนานาชาติ”

18 ก.ย. 2556

นางสาวชื่นนภา รัตนชีวกร  นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชา Digital Art (Animation) มหาวิทยาลัย ศรีปทุม  เจ้าของประกาศนียบัตรชมเชย  รางวัลปยุต เงากระจ่าง จากการประกวด Thesis ชื่อผลงาน“ The way up 3D Animation” ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ  The 16th Thai Short Film and Video Festival เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 16  ณ หอศิลป์กรุงเทพมหานคร , HANIFF (Hanoi International Film Festival) ณ  ประเทศเวียดนาม    และเทศกาล FEMINA (International Women´s Film Festival)   ณ  ประเทศ บราซิล