ม.ศรีปทุม จับมือ เครือสารสาสน์ ร่วมมือกันทางวิชาการ

17 ก.ย. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและการประกันคุณภาพ ม.ศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมและกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ โดยมี ดร.นันทิภา ยงค์กมล กรรมการที่ปรึกษาบริหารงาน กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆ คือ ด้านวิชาการ,ด้านทุนการศึกษาและด้านอื่นๆ ในวันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม