ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี ม.ศรีปทุม

16 ก.ย. 2556

ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 30 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของอธิการบดี ณวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน