นิเทศน์ ศรีปทุม กวาด 3 รางวัล ทั้งชนะเลิศและชมเชย Brand’s Young Blood 2012

12 ก.ย. 2556

ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย 3 รางวัล การประกวดสื่อโปสเตอร์รณรงค์บริจาคโลหิต ประจำปี 2555  ในโครงการ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2555 (Brand’s Young Blood 2012)  รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษา จำนวน 20,000 โดยรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ทีม ซุปเปอร์เกิร์ล  ประกอบด้วย น.ส. จิราภา ภิญญสาสน์,น.ส. นัฐศิมา หมัดเดวอ,น.ส. กัณธิชา มาลยะมาลย์ และน.ส. ชามา จันทร์ละออ นักศึกษาสาขาวิชาวารสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4  ม.ศรีปทุม ภายใต้การนำเสนอแนวคิด  ต่างคน ต่างมา ต่างใจ แต่สายเลือดเดียวกัน  และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Smooth & Smile  ประกอบด้วย น.ส. ปาริฉัตร สืบบุก,น.ส. สุรัสสา จันทร์ฉายนักศึกษาสาขาวิชาวารสารสนเทศ   ชั้นปีที่ 4  ภายใต้แนวคิด  เลือดสีเดียวกัน แบ่งปันรอยยิ้ม  และทีม ฉายเดี่ยว โดย น.ส. จันทิมา วรวิทยาวงศ์  นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ 4  ภายใต้แนวคิด ของขวัญ  ณ ห้องประชุมจุมภฏ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีอาจารย์นาตยา กันทะเสนา หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เป็นที่ปรึกษาฯ โดยนักศึกษามีกำหนดการเข้ารับโล่ห์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556