ม.ศรีปทุม ขอนแก่น นำนักศึกษาเปิดโลกกว้างท่อง เอสซีจี

12 ก.ย. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  กิตติภูมิ มีประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์รุ่น1  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  ศึกษาดูงาน ในเครือเอสซีจี เปเปอร์  บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่น  ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ “เปิดโลกกว้างทางปัญญา เรียนรู้และศึกษานวัตกรรม”