“ความร่วมมือทางวิชาการ”

27 ส.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณโกวิท ธัญญรัตตกุล นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์