“ความร่วมมืออนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัย”

7 ส.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย โดยมีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้ลงนาม ณ ห้อง บอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม