พิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดินและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

18 ก.ค. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดินและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเสริมสิริมงคลในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม