ประกาศเกียรติคุณ วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ “ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2556″

17 ก.ค. 2556

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ในงาน“วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม  ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม