“ทำบุญอาสาฬหบูชา”

15 ก.ค. 2556

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ปี2556 พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำพิธีตักบาตรทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม