น้อมจิต บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี

3 ก.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต “น้อมจิต  บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี”  ระหว่างวันที่  9  -  10  กรกฎาคม  2556  เวลา  09.00  -  15.00  น.  ณ บริเวณชั้นล่าง  อาคารสยามบรมราชกุมารี  (อาคาร 5)  สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  หมายเลขภายใน 2132