ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

16 มิ.ย. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี และคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2556  ในวันอังคารที่  18  มิถุนายน  2556 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น.  โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

กำหนดการปฐมนิเทศ

08.00-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน  และเข้าห้องพิธี

09.00-09.20 น. รับชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุม  และแนะนำผู้บริหาร

09.20-10.20 น. การบรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลใจ ในรั้วมหาวิทยาลัย”

โดย คุณนพขวัญ นาคนวล จาก รายการครอบครัวข่าว 3  ศิษย์เก่านิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม

10.20-10.30 น. อธิการบดีนำผู้บริหารเข้าห้องพิธี

10.30-12.00 น. พิธีไหว้ครู  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2556

• ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน  อธิการบดี  จุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย

• รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น   กล่าวรายงาน

• ผู้นำนักศึกษาใหม่  นำนักศึกษาใหม่  กล่าวคำบูชารัตนตรัย  และกล่าวคำบูชาครู

• ผู้แทนนักศึกษาใหม่แต่ละคณะ  นำพานไหว้ครูขึ้นบนเวที  และมอบพานไหว้ครูให้กับคณะผู้บริหาร เพื่อบูชาพระคุณครู • ผู้นำนักศึกษาใหม่  นำนักศึกษาใหม่กล่าวคำปฏิญาณตน

• อธิการบดี  เจิมหนังสือใหม่พร้อมอุปกรณ์การศึกษา

• อธิการบดี  จุดเทียนชัยบนพานบายศรี

• ผู้แทนนักศึกษาใหม่นำพวงมาลัยและเส้นด้ายมงคลขึ้นบนเวทีเพื่อขอพร  และให้คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ผูกข้อมือรับขวัญ

• นักศึกษาใหม่ร่วมกันขับร้องเพลง  พระคุณที่สามเพื่อบูชาพระคุณครู

• อธิการบดีกล่าวให้โอวาท

13.00-15.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แยกตามคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง  3-406

คณะนิติศาสตร์ ห้อง  3-407

คณะนิเทศศาสตร์ ห้อง  3-307

คณะบริหารธุรกิจ ห้อง  3-206

คณะบัญชี ห้อง  3-301

คณะศิลปศาสตร์ ห้อง  3-306

การแต่งกาย : นักศึกษาชายและหญิง แต่งกายในชุดนักศึกษา ที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โทร.  043 224 111 หรือ 08 4751 2908 หรือ www.khonkaen.spu.ac.th