ม.ศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556

5 มิ.ย. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556  ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เป็นพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ  คณะนิติศาสตร์ คณะบัญชี  คณะนิเทศศาสตร์ และคณะดิจิทัลมีเดีย  วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทศโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ และในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์-อาทิตย์  ทั้งนี้ การแต่งกายเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่ขอให้  นักศึกษาใหม่ภาคปกติ แต่งชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  นักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตยแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือแต่งกายในชุดที่สุภาพ  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2113, 2116, 2132

 คลิกดูกำหนดการ