“ทำบุญวันวิสาขบูชา”

20 พ.ค. 2556

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา 24 พฤษภาคม โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีตักบาตร จำนวนมาก ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม