“ยกย่อง คุณความดี”

15 พ.ค. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบประกาศนียบัตร พร้อมช่อดอกไม้แสดงความชื่นชมกับนางสาวสุดารัตน์ ศรัทธาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะนักศึกษาผู้กระทำความดี ช่วยเหลือหญิงชราที่ประสบอุบัติเหตุเป็นลมข้างถนนจนไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้และนำส่งโรงพยาบอล จนสังคมให้การยกย่องในการทำคุณความดีครั้งนี้   ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม