“เสริมความรู้สมรรถนะยานยนต์”

3 เม.ย. 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือกับ บริษัทฮุนได มอเตอร์(ไทยแลนด์) จัดอบรม โครงการ“New Product Training and Preparation for Motor Show & Road Show 2013” การถ่ายทอดองค์ความรู้การทดสอบสมรรถนะของรถยนต์รุ่นใหม่ Veloster ที่ได้เปิดตัวทดสอบที่นี่ ด้วยเทคโนโลยียานยนต์ กับรถยนต์ดีที่สุดรุ่นหนึ่งจากฮุนได เป็นที่แรกของประเทศไทย  โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  และพนักงานจากบริษัทฮุนได มอเตอร์(ไทยแลนด์) เข้าร่วมอบรม  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน