ร่วมมือร่วมใจลดการใช้พลังงานในช่วงวิกฤตพลังงาน

29 มี.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษาทุกท่าน ลดการใช้พลังงานในช่วงวิกฤตพลังงาน ในวันที่ 5 เมษายน 2556 ช่วงเวลา 14.00 – 15.00 น. โดยการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีความจำเป็น โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีส่วนร่วมของชาวมหาวิทยาลัยศรีปทุม และตระหนักในการลดการใช้พลังงาน 

ดูเคล็ดลับการประหยัดพลังงาน http://www.energy.go.th/?q=th/savings 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ กระทรวงพลังงาน