ทำบุญ “ตักบาตรหนังสือเพิ่มบุญสู่ปัญญา”

28 มี.ค. 2556

          ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญโครงการ “ตักบาตรหนังสือเพิ่มบุญสู่ปัญญา” วันที่ 27 มีนาคม 2556 – 22 เมษายน 2556 จัดโดย กรุงเทพมหานคร โดยหนังสือที่ได้จากการใส่บาตรจะนำไปใช้เพื่อจัดตั้งห้องหนังสือในวัดเพื่อการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดสำนักงานเขต ต่างๆ 50 เขต
           โดย ทางศูนย์หนังสือ ได้จัดหนังสือลดราคาพิเศษ 15 – 20%  มีทั้งหนังสือแปลชั้นเยี่ยมจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสือสำหรับเยาวชน นอกจากนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำหนังสือมาร่วมบริจาคได้ที่ จุดรับบริจาคหนังสือตักบาตร ที่ศูนย์หนังสือ อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2702