“ พิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ประจำปี 2556”

22 ก.พ. 2556

อาจารย์โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 20รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาฆบูชา ประจำปี  2556 ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา ด้านหน้า อาคาร 10  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม