“แสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น”

22 ก.พ. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และรางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในงานประชุมบุคลากร ปีการศึกษา 2555   ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม