“คนเก่งตลาดออนไลน์”

22 ก.พ. 2556

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการการประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ครั้งที่ 1 ซึ่งทีมชนะเลิศได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบรางวัล  ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม