“แชมป์ตอบปัญหาอาเซียน”

22 ก.พ. 2556

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม