“ขอบคุณนักกีฬา”

22 ก.พ. 2556

สำนักงานกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในงาน  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน