“แบ่งปันความรัก Love by USR.”

22 ก.พ. 2556

ศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย นักศึกษา USR และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ Love by USR. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรของมหวิทยาลัยศรีปทุมได้เห็นมุมมองของความรัก การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล  การแบ่งปันความรัก และส่งเสริมให้นักศึกษาUSR ที่ผ่านการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพและนักศึกษาที่อาสาร่วมเป็นพลังคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้ก่อตั้งSRIPATUM USR เป็นประธานเปิดงาน  ณ บริเวณลานกิจกรรม  หน้าอาคารกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม