ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟัง“ดีเบต ประชันวิสัยทัศน์ ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ประเด็นเด็ดในความสนใจ 5ด้าน”

18 ก.พ. 2556

ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย จัดดีเบต ประชันวิสัยทัศน์  ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.  BMA. Governor GRAND DEBATE 2013  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 13.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยถึงการจัด “ดีเบต ประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.” ว่าในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย จัด “ดีเบต ประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.” BMA. Governor GRAND DEBATE  2013  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  ระหว่างเวลา 13.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน

ซึ่งรูปแบบในการดำเนินการดีเบต  เป็นการเชิญผู้สมัครที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่  ผู้สมัครหมายเลข 9 พล.ต.อ. พงศพัศ  พงษ์เจริญ ผู้สมัครหมายเลข 10 นายโฆสิต  สุวินิจจิต  ผู้สมัครหมายเลข  11 พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์  เตมียาเวส และผู้สมัครหมายเลข 16 ม.ร.ว สุขุมพันธุ์  บริพัตร มาตอบคำถามจากนักวิชาการ ในประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหา และเป็นที่ให้ความสนใจของคนกรุงเทพมหานคร จำนวน 5ด้าน ได้แก่   1. ด้านคุณภาพชีวิตคนเมืองและการจัดการมหานครขนาดใหญ่ (ตั้งคำถามโดย ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร จากคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) 2. ด้านการจัดการชุมชนเมือง และ การมีส่วนร่วมของประชาชน (ตั้งคำถามโดยนาย ณัชพล เกิดเกษม  สมัชชาสภาองค์กรชุมชุน กทม.)   3. ด้านการจราจร การก่อสร้าง และสาธารณูปโภค (ตั้งคำถามโดย อ.ขวัญสรวง  อติโพธิ : อยู่ระหว่างการทาบทาม) 4. ด้านเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาคนจนเมือง  (ตั้งคำถามโดย ดร.ธวิช สุดสาคร  จาก ม.ศรีปทุม)  และ 5. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลในกรุงเทพมหานคร (ตั้งคำถามโดย ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา  จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ)  โดยใช้เวลาในส่วนนี้ประมาณ  2 ชั่วโมงครึ่ง และในช่วงท้ายของรายการประมาณครึ่งชั่วโมงจะเป็นการให้ผู้สมัครแต่ละรายตั้งคำถามกันเอง  ซึ่งคาดว่าจะเป็นการดีเบตครั้งยิ่งใหญ่ และสามารถได้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของคนกรุงเทพมหานคร ที่จะต้องตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 ที่จะถึงนี้  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. 086-9928992 ,086-9020208 และ 080-0809818