“โรงแรมจำลอง “MODERNE HOTEL”

5 ก.พ. 2556

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเปิดตัวโรงแรมจำลอง “MODERNE HOTEL”  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงงานของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโสฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรโรงแรมในเครือเซนทารา กรุ๊ป เป็นประธานเปิดงาน ณ  ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม