ให้โอวาทนักศึกษา

4 ก.พ. 2556

ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ม.ศรีปทุม ให้โอวาท นางสาว Tsubasa Sato  และ นางสาว Minami Ishihara  จากมหาวิทยาลัย Obirin กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนักศึกษาญี่ปุ่นทั้งสองคนจะมาทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนในรายวิชา JPN331,332 และ 424 และนายณัฐพร วิภูวาทินี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation ) ไปศึกษาและเรียนรู้วัฒธรรมญี่ปุ่น ที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม เป็นผู้ประสานงานโครงการ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม