ไอเดียสร้างสรรค์ ผลงานโฆษณา

4 ก.พ. 2556

ทีม “Dot Photography” นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา ชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วย นายปฐมพงษ์ หลวงพันธ์ ,นายวัจนกร มวลประสิทธิพร และนายณภัทร เกิดศิริ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดผลงานโฆษณา “แคลซีเม็กซ์ โททอล ไดเรคเตอร์ แคมป์” จัดโดย บมจ. ฟรีสแลนด์แคมพิน่า (ประเทศไทย)