ชนะเลิศประกวด วาดภาพบน iPad

30 ม.ค. 2556

นางสาวศรัญญา ภักดี นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย  สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ ชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดวาดภาพบน iPad หรือ Tablet ในหัวข้อ Thai Inspiration “ความเป็นไทย…ในหัวใจสากล”กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้สร้างสรรศิลปะลงบนสื่อสมัยใหม่  จัดโดย บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายอะโดนิท (Adonit) ปากกาสไตลัสไฮเทค