ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

29 ม.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยปีการศึกษานี้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์  และวิทยาลัยนานาชาติ  พิเศษสำหรับผู้สมัครและลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 4,000 บาท* (*การมอบทุนเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย)

เปิดรับสมัครทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. สมัครและสอบถามได้ที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โทร. 0 2561 2222  ต่อ 2121-4 , มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท โทร. 0 2298 0181-3  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โทร. 0 3874 3690 และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โทร. 09 0983 1690 และสมัครออนไลน์ ได้ที่  www.spu.ac.th